آستانه مهاجرت به کبک

آستانه مهاجرت به کبک

وزیر مهاجرت استان کبک، در واکنش به صحبت‌های ترودو راجع‌به انجام پذیرش سالیانه ۱۱۲ هزار متقاضی در کبک، گفت: تعیین آستانه مهاجرت کبک بر...

ادامه مطلب